Napsali o nás

Olomoucký kraj, měsíčník občanů Olomouckého kraje

Charitativní projekt společnosti OTTO Office, zaměřený na sběr prázdných tiskových kazet určených k renovaci, pomáhá získat peníze pro ústavy mentálně postižených. Dlouhodobě mj. podporuje Domov Větrný mlýn Skalička. Ten obdržel v roce 2010 finanční dar více než 25 tisíc korun, loni pak částku přes 20 tisíc korun. „Za lidmi nasbírané prázdné tonery získáme peníze, které poukážeme na účet vybraného ústavu mentálně postižených v jejich kraji“ vysvětlila mluvčí společnosti Iva Pohanková. Zájemci dostanou zdarma sběrné boxy, které po naplnění budou bezplatně odvezeny.
Více na www.kr-olomoucky.cz/clanky/dokumenty/2533/duben-2012.pdf

Časopis Sociální služby

Predavaci akce 2011Ekologicko-charitativní projekt Sbírej-toner.cz (www.sbirej-toner.cz), jehož organizátorem je společnost OTTO Office (CZ) s.r.o. se sídlem v Pardubicích, úspěšně vstoupil do 4. sběrného roku. Hlavní myšlenkou zmiňovaného projektu je propojení ochrany životního prostření s pomocí potřebným. Odevzdáním použitých tiskových kazet k dalšímu zpracování získávají organizátoři finanční prostředky pro zařízení pečující o lidi s mentálním postižením. Tímto způsobem je podporováno 8 zařízení v celé České republice. Kompletní článek zde

Teplický deník

Klientům Ústavu sociální péče v Háji u Duchcova byl 29. listopadu za sbírání použitých tonerů v ekologicko-charitativním projektu SBÍREJ TONER CZ, který organizuje firma Otto Office CZ s.r.o., Predavaci akce 2011předán šek na 36 253 Kč. „Naše zařízení je v projektu zapojeno již třetím rokem a výtěžek v projektu je určen na volnočasové aktivity klientů, jako je festival Hájský kohout. Slavnostní vyhlášení bylo pro rok 2011 zvoleno formou diskusního fóra v Mléčném baru Bílá vrána v Praze, kterého se zúčastnili oceněné zařízení pro mentálně postižené osoby, patronka projektu senátorka Mgr. Miluše Horská, zástupci organizátora projektu a další partneři projektu. Všem, kteří se projektu zúčastnili, bychom rádi poděkovali za podporu a účast na ekologicko-charitativním projektu a také všem, kteří se nově zapojili a pomůžou klientům ve sbírání použitých tonerů. Více informací naleznete na webových stránkách www.usp-haj.eu nebo www.sbirejtoner.cz a na telefonu 417 837 323. Děkujeme“, uvedl Martin Hrodek, ekonom Ústavu sociální péče Háj u Duchcova.

Pohoda-help.cz

„Tento projekt, který organizuje společnost OTTO Office, vnímáme jako vynikající podnět k tomu, aby se i další firmy začaly odpovědně chovat k životnímu prostředí. Případný výtěžek využijeme na dovybavení chráněných bytů a na rozšíření počtu hodin osobní asistence. Bude záležet na výši výtěžku, případně ho využijeme i na přímou práci s lidmi, eventuálně na další výdaje související s přípravou aktivit pro klienty,“ konstatoval Mgr. Jiří Kučera, výkonný ředitel organizace POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, která v rámci sociálních služeb v Praze pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením provozuje chráněné bydlení, denní stacionář, osobní asistenci a odlehčovací (respitní) službu. Kompletní článek zde

Pardubický deník

„Projekt je nejen ekologický, ale současně nám pomůže získat prostředky pro poskytovatele sociálních služeb. V současnosti je v tomto odvětví peněz málo, takže jakýkoliv podobný projekt je vítán. Výtěžek bychom chtěli použít na zřízení snoezelenu. To je speciálně upravená místnost, která je vybavena vodním lůžkem, relaxačními vaky, hmatovými polštářky, masážními a polohovacími pomůckami, barevným osvětlením a například olejovými lampami,“ uvedla vedoucí Denního stacionáře Slunečnice Eva Holečková. Kompletní článek zde

Enviweb.cz

„Tento projekt, který organizuje společnost OTTO Office, pomůže ekologii i lidem s postižením. Má i výchovný aspekt - pod čarou totiž říká, že tonerové kazety do běžného odpadu nepatří a že ta trocha námahy s jejich správnou likvidací má i jiný smysl - pomůže potřebným. Do projektu jsme byli za Jihomoravský kraj vybráni, bereme to jako čest, protože takových zařízení, která by potřebovala podpořit, je v našem kraji celá řada. Případný výtěžek z akce použijeme na nákup speciálních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, eventuálně na zorganizování větších výletů a ozdravných pobytů,“ konstatovala Mgr. Ludmila Pšenáková, ředitelka LILA Domova pro postižené děti Otnice. Kompletní článek zde

V rádiu se o nás zmínili:

 • Český rozhlas
 • Rádio HEY

V tisku o nás napsali:

 • Mladá fronta DNES - střední čechy (19.5.2009)
 • Mladá fronta DNES - pardubický kraj (16.5.2009)
 • Mladá fronta DNES - plzeňský kraj (15.5.2009)
 • Mladá fronta DNES - jižní Čechy (12.5.2009)
 • Lidové noviny (28.4.2009)
 • Obchodní týdeník (27.4.2009)
 • Písecký deník (20.4.2009)
 • Marketing a Media (14.4.2009)
 • Pelhřimovský deník - Moje Pelhřimovsko
 • Pardubický deník - Moje Pardubicko
 • Hranický deník - Moje Hranicko
 • Český rozhlas SEVER (Liberecko)
 • Přerovský deník - Moje Přerovsko
 • EURO - týdeník (4.5.2009)
 • LOGISTIKA

Na Internetu o nás napsali: