Ekologie

Jaká je situace s tonery u nás?


V ČR je ročně prodáno*:

  • 3,5 mil. ks tonerových originálních kazet
  • 8,4 mil. inkoustových originálních kazet

V roce 2008 bylo renovováno pouze*:

  • 1,1 mil. ks tonerových originálních kazet (32 % z celkových prodaných tonerových kazet)
  • 2,1 mil. inkoustových originálních kazet. (25 % z celkových prodaných inkoustových kazet)

Zbytek, cca 3 400 tun skončilo v koši!
Víte, jak dlouho trvá rozložení takové kazety v přírodě? Odborníci udávají poločas rozpadu přes 1000 let.
* Tyto odhadované údaje poskytla CRRA – Asociace renovátorů České republiky ve spolupráci s CARCOLL, www.carcoll.cz Externí link

Sám prezident CRRA, Ing. Jindřich Mach, o projektu říká:
„Tento projekt je po řadě neúspěšných pokusů prvním seriózním počinem na poli ochrany životního prostředí. Vytváří předpoklady pro osvojení si ekologického a ekonomického myšlení v dalších letech. Zamezení skládkování a znovuožití v oblasti personálního tisku je významným přínosem a skutečnost, že se k této aktivitě odhodlává velký zásilkový obchod, který zásobuje školy a kanceláře lze jen kvitovat. Přeji projektu Sbírej toner úspěch při propagaci ekologického přístupu k renovacím.“

Tiskové kazety se dělí podle obsahu na:

  • Tonerové kazety: velikost 30x12x6cm, hmotnost cca 0,5 kg
    Barvonosným médiem je tonerový prášek.
  • Inkoustové kazety: velikost 9,5 x 5 x 3 11,5 x 9 x 3,5 cm, hmotnost 30-55g
    Barvonosným médiem jsou pigmentové inkousty.

Renovovat se nedají všechny tiskové kazety, protože výrobci nedodávají alternativní materiály pro renovaci nebo náhradní díly. Renovovat lze kazety předních světových výrobců – HP, CANON, LEXMARK, BROTHER nebo MINOLTA. Za určitých předpokladů lze renovovat i jiné kazety, důležité je ekonomické kriterium četnosti zastoupení daného modelu na domácím trhu.

Co je to renovace ?

Renovace tonerové a inkoustové kazety je celý proces činností, který je směřován k jednomu cíli - znovupoužití kazety, tak aby byla naprosto rovnocennou náhradou originální tonerové a inkoustové kazety. K tomu slouží diagnostické metody zajišťující homogenní kvalitu při výrobě renovovaných kazet.

Technologie renovace

Veškerý materiál použitý při recyklaci je podrobován pečlivým testům chemickým, mechanickým a mikroskopickým. Každá ze součástek je dokonale vyčištěna mechanicky, ultrazvukem, popřípadě chemicky speciálními přípravky. Na ložiska a pohyblivé části jsou aplikovány speciální tixotropní lubrikanty. V další fázi dojde k otestování. Testování probíhá opticky, mechanicky a elektronicky. Testovány jsou především optické válce, kde se zjišťuje síla fotocitlivé vrstvy, dále stěrky a magnetické válce. U inkoustových kazet se zjišťuje průchodnost trysek, těsnost konstrukce a funkce vestavěné elektroniky. Po naplnění, sestavení, u laserových tonerů, probíhá druhá série testů, kde zjišťujeme funkci stěrek, těsnění, ložisek, nabíjení a polarizace. Poslední operací je zabalení do neprodyšného obalu.