Centrum denních aktivit Náměšť nad Oslavou

V modré budově bývalého Telecomu na Palackého ulici bylo 1. září 2011 otevřeno Centrum denních aktivit Náměšť nad Oslavou, které je provozované příspěvkovou organizací Kraje
Vysočina Domovem bez zámku. Pod vedením speciálního pedagoga a sedmi terapeutů zde probíhají v dílnách pracovní terapie zaměřené na rozvoj a uplatnění schopností a dovedností našich klientů.

V činnosti pokračuje v novém prostředí pět terapeutických dílen a cvičná kuchyň, které dosud pracovaly v prostorách chráněných bydlení.

  • Malířská a keramická dílna je zaměřená na různé tvůrčí aktivity. Klienti zde vyrábějí drobné dárkové a dekorační předměty z keramické hlíny, malují obrazy a tvoří výtvarné koláže. Činnosti směřují především k rozvoji jemné prstové motoriky a podpoře aktivního myšlení.
  • Multifunkční dílna se inspiruje ve své činnosti ročním obdobím, tradičními svátky a oslavami a událostmi. Náplň práce je velmi pestrá. Účastníci mají možnost naučit se batikovat látky, plést košíky a ošatky z papíru, vytvářet dekorace pomocí ubrouskové techniky, pracovat s různým materiálem. V této dílně si rovněž opakují základy čtení, psaní a počítání.
  • Axmanova technika modelování je speciální technika práce se šamotovou hlínou, kterou vyvinul Štěpán Axman, zakladatel občanského sdružení Slepíši, nyní působící v Tasově. Umožňuje lidem se zdravotním postižením možnost umělecké seberealizace. Slouží současně jako ukázka jejich osobitého vnímání světa a života v něm.
  • Dílny praktického života I a II, jak už název dílen vypovídá, jejich činnost je zaměřena k běžnému životu. Klienti se zabývají drobnými řemeslnickými pracemi v domácnosti. Mají na starosti běžnou údržbu automobilů. Pracují se dřevem, vyrábějí rámy na obrazy. Učí se hospodařit s finančními prostředky, nakupovat, používat mobilní telefony. Zabývají se prací na zahradě a kolem domů, jako je sečení trávy, malování pokojů, opravy a nátěry zahradních laviček, třídění odpadů. Získávají základní dovednosti práce na počítači pro psaní e-mailů a vyhledávání na internetu. Zajímají se o rybaření a chov ryb. Terapie se zaměřují také na principy bezpečného pohybu po veřejných komunikacích, zásady slušného chování a sexuální výchovu.
  • Cvičná kuchyň slouží k nácviku přípravy jednoduchých pokrmů a k přípravě občerstvení pro různé příležitosti, například oslavy, školení, různá setkání. Součásti činnosti kuchyně je i nakupování, vyhledávání receptů a vytváření přehledných postupů při vaření.

Postupně by se činnost centra měla rozšířit na setkávání uživatelů, opatrovníků, studentů. Mělo by sloužit k informativním besedám s občany. Počítá se s využitím při školeních pro zaměstnance organizace. Plánujeme také charitativní prodej drobných dárkových předmětů vyrobených v průběhu pracovních terapií.
Mgr. Libuše Horká, speciální pedagog