SBÍREJ TONER | Ekologicko – charitativně zaměřený projekt, organizovaný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o.

POMŮŽETE I BEZ PENĚZ!

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicko – charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO. V České Republice běží od roku 2009.

CELKOVĚ JSME ZA OBDOBÍ KVĚTEN 2009 - ZÁŘÍ 2017 ZÍSKALI ČÁSTKU 2 589 198!!!!!


Celý výtěžek získaný z renovace vámi nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované a nemocné spoluobčany, která jsou do našeho projektu zapojena. Seznam těchto zařízení naleznete zde.
ZAŘÍZENÍ, KTERÁ PODPOŘÍTE V 9. SBĚRNÉM ROCE
(1.11.2016 - 31.10.2017):

Denní stacionář Slunečnice Pardubice

POHODA Praha

DDS Háj u Duchcova

ALKA, o.p.s. Příbram

LILA Domov pro postižené děti Otnice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře - TACHOV

Domov seniorů Drachtinka - HLINSKO

Mobilní hospic Ondrášek - Ostrava-Zábřeh

Portimo, o.p.s. - Nové město na Moravě

DĚKUJEME ZA PODPORU SPOLEČNOSTI REMA SYSTÉM.

www.remasystem.cz Externí link

REMA Systém, a.s., je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Hlavním smyslem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí zabezpečením efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení


 cena_d.jpg

Pro rychlé doručení nového a odvoz plného boxu použijte prosím formuláře v horním menu.

Nezasílejte prosím tyto žádosti napřímo emailem, děkujeme.

 upozorneni.jpg

Projekt Sbírej toner v reportáži České televize. Celou reportáž (od 30. minuty) naleznete zde.

Projekt Sbírej toner v reportáži České televize. Celou reportáž nalezdete zde.


Patronkou projektu Sbírej toner je:
Místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR paní Miluše Horská.